over okra
Persberichten
OKRA eist financiële transparantie én vertegenwoordiging van gebruikers in WZC’s
17-03-2016 Gepensioneerden willen betaalbaar vervoer
Ouderenorganisaties zijn verontrust over de betaalbaarheid van het vervoer en de groeiende vervoersarmoede bij gepensioneerden De Vlaamse Ouderenraad, waarvan ook Okra lid is, spreekt in een brief aan Vlaams Minister Ben Wuyts haar bezorgdheid uit over de betaalbaarheid van het vervoer voor ouderen, en in het bijzonder voor diegenen met een beperkt budget. Sinds het openbaar vervoer voor 65-plussers opnieuw betalend is beschikt nog slechts 24% of minder dan een vierde van alle bejaarden over een vervoersabonnement bij De Lijn.
18/12/2015 Ouderen slachtoffer van huidige beleids- en besparingsmaatregelen"
18/12/2015 Supporters Openbaar Vervoer geven proefprojecten 'basisbereikbaarheid' een kans
7/12/15 - Wie naar een rusthuis wil, betaalt 25.000€ borg!
OKRA klaagt OCMW van Hechtel-Eksel aan! Inwoners van de Limburgse gemeente Hechtel-Eksel die naar een rusthuis willen, moeten een borg betalen van €25 000. Zo niet, neemt het OCMW automatisch een hypotheek op de woning. OKRA heeft hier duidelijk op gereageerd in de media, omdat dit in strijd is met de wetgeving.
24/07/2015 - Oplossing voor gepensioneerden die dreigden meer belastingen te moeten betalen
Er is een oplossing gevonden voor het probleem van de duizenden gepensioneerden en invaliden die - ondanks een verhoging van hun vakantiegeld - minder dreigden over te houden omdat ze in een hogere belastingschaal vielen. De meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD, CD&V, MR) hebben daarover een amendement op de programmawet klaar. Dat amendement wordt gesteund door oppositiepartijen PS en SP.A die zelf eerder al een gelijkaardig wetsvoorstel hadden ingediend. Enkele maanden geleden trokken onder meer de christelijke ouderenbeweging OKRA en de vereniging voor langdurig zieken Ziekenzorg CM aan de alarmbel. Duizenden gepensioneerden en invaliden dreigden door de verhoging van hun vakantiegeld in een hogere belastingschaal terecht te komen waardoor ze aan het einde van de rit minder zouden overhouden dan voordien.
22/06/2015 - OKRA: “Minimumbezetting in rusthuizen moet omhoog”
19/05/2015 - Veel gepensioneerden en invaliden houden minder over na verhoging vakantiegeld"
Duizenden gepensioneerden en invaliden dreigen, ondanks een verhoging van hun vakantiegeld, aan het einde van het jaar minder over te houden dan voor die verhoging. De fiscus houdt immers meer belasting af dan ze extra vakantiegeld krijgen. Dat zeggen de christelijke ouderenbeweging OKRA en de vereniging voor langdurig zieken Ziekenzorg CM.
09/03/2015 - Brief aan de voltallige Vlaamse regering
De ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn sinds de zesde staatshervorming volledig Vlaamse bevoegdheid geworden. In de beleidsnota lezen wij dat de regering de continuïteit van de zorgverlening garandeert. Meer zelfs, de Vlaamse regering maakt zich sterk dat er 2015 in zorg en welzijn wordt geïnvesteerd, met name 65 miljoen euro. In hetzelfde jaar 2015 wordt er in het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin ook voor maar liefst 247 miljoen euro bespaard. Dat is een netto besparing van 182 miljoen euro.
08/01/2015 - Vakbonden De Lijn "ontgoocheld" na ontmoeting met minister Weyts
De vakbonden bij De Lijn en een aantal andere organisaties, die meer en beter openbaar vervoer willen in Vlaanderen, zijn donderdagmiddag ontvangen op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Ze legden er, in het kader van de opgelegde besparingen bij De Lijn, hun verzuchtingen inzake recht op mobiliteit op tafel leggen, maar toonden zich na afloop "ontgoocheld".
07/01/2015 - Middenveldorganisaties betogen morgen tegen besparingen De Lijn
De vakbonden gaan morgen samen met een aantal andere organisaties manifesteren voor het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts. Ze willen daarmee protesteren tegen de opgelegde besparingen bij De Lijn. "Die zorgen ervoor dat het recht op mobiliteit niet langer gegarandeerd is", klinkt het. Door de opgelegde besparingen heeft De Lijn beslist om te schrappen in minder drukbezette lijnen in de vroege en late uren. "In bepaalde landelijke gebieden en voor bepaalde groepen uit de samenleving treedt er opnieuw vervoersarmoede op", zegt Rita Coeck, algemeen secretaris van de ACOD in een mededeling.
OKRA over NMBS-seniorentarief
OKRA verzet zich tegen de afschaffing van het tarief.
16/6/2014 - Eerste reactie op het voorstel van de Commissie Pensioenhervorming 2020 – 2040
Dit persbericht betreft een eerste reactie vanwege OKRA, de grootste ouderenorganisatie van het land, op het voorstel dat de Commissie Pensioenhervorming 2020 – 2040 vandaag, 16 juni 2014, heeft gelanceerd. Het voorliggend rapport nodigt uit tot verdere reflectie en een publiek debat met het middenveld. OKRA voorziet in de nabije toekomst ook een meer diepgaande en inhoudelijke reactie na het nodige studiewerk.
21/5/2013 - OKRA en waardig ouder worden tot het einde toe
Uit recent onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat slechts één op tien mensen tijdig regelingen treft over de zorg bij het levenseinde. OKRA wil daarom mensen hierover sensibiliseren zodat ze tijdig met hun kinderen en/of kleinkinderen over de zorgplanning kunnen praten. Als christelijke organisatie ziet de ouderenorganisatie dit uiteraard in een christelijk perspectief.
5/1/2012 - Medische keuring voor oudere bestuurders is discriminatie
Staatssecretaris van Mobiliteit Melchior Wathelet laat opnieuw een ballonnetje op. Vanaf een bepaalde leeftijd wil hij oudere bestuurders onderwerpen aan een medische keuring (De Morgen, 3 januari 2012).
13/9/2011 - OKRA pleit voor menswaardige pensioenen
Op 13 september 2011 manifesteert OKRA, trefpunt 55+ (de grootste socio-culturele organisatie voor 55+), voor betere en hogere pensioenen aan de Zuidertoren te Brussel. Meer dan ooit ijvert OKRA voor menswaardige en welvaartsvaste pensioenen. Honderden manifestanten geven daarbij een eerste signaal dat het hen menens is. Andere acties volgen nog in het najaar.
6/7/2011 - OKRA vraagt een grondig pensioendebat aan formateur Di Rupo!
De formateursnota van Elio Di Rupo geeft gas en remt af voor de toekomstige ontwikkeling van de pensioenen. OKRA, trefpunt 55+ (de seniorenbeweging van de christelijke arbeidersbeweging) betreurt dat er geen duidelijke keuze gemaakt wordt voor de versterking van het verzekeringsprincipe in de eerste pijler (mensen krijgen dan een pensioen in functie van de betaalde bijdragen).
20/06/2011 - Fout in vereenvoudigde belastingsaangifte
Bijna een op de acht belastingplichtigen kreeg in 2011 een vereenvoudigde belastingsaangifte toegestuurd. Bij sommigen liep het echter mis waardoor zij te veel belastingen riskeren te betalen. OKRA, CM en Ziekenzorg trekken aan de alarmbel en vragen aan de FOD Financiën om de fout zo snel mogelijk recht te zetten.
8/2/2011 - De helft van de 55-plussers doet aan sport
OKRA stelde samen met onderzoekers van de K.U. Leuven en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de resultaten van het grootschalige participatie- en behoeftenonderzoek bij 55-plussers voor. Het is de eerste keer dat een studie van dergelijke omvang bij deze doelgroep werd uitgevoerd.
20/01/2011 - IPA 2011-2012: OKRA en UCP reageren
Het bereiken van ontwerp van sociaal akkoord door de sociale partners stemt OKRA en UCP, de twee grootste Nederlandstalige en Franstalige ouderenorganisaties in België, positief.
23/12/2010 - Partnership tussen OKRA en Qualiet
OKRA en Qualiet worden partners vanaf 2011. OKRA is de grootste Vlaamse beweging voor 55-plussers en telt 218 000 leden. Qualiet is een verkooporganisatie die ruim 2 000 zelfstandige kwaliteitshandelaars bundelt.
03/12/2010 - ‘Elke stap telt!’: opzet en resultaten
Wetenschappelijke studies hebben duidelijk aangetoond dat een actieve levensstijl bijdraagt tot een goede levenskwaliteit en een lager risico op ziekte bij ouderen. Toch behaalt slechts een minderheid van de 55-plussers de dagelijks aanbevolen norm van fysieke activiteit. Het wandelprogramma ‘Elke stap telt!’ wilde daar iets aan doen. In opdracht van OKRA ontwikkelde de K.U.Leuven het programma met als doel een zo groot mogelijke groep van 55-plussers te activeren en een maximaal effect te realiseren.
16/11/2010 - Ouderenweek zoomt in op armoede
Armoede treft 1 op 5 ouderen’. Zo luidt de slogan van de Ouderenweek 2010. De week start op maandag 15 november en loopt tot en met 21 november. Met dit thema vragen de Vlaamse Ouderenraad en dus ook OKRA als lid van de Ouderenraad, aandacht voor de grote groep 65-plussers die in armoede leven. Eén op de vijf van deze groep loopt immers het risico om in armoede terecht te komen.
23/09/2010 - OKRA voert actie voor beter openbaar vervoer
Mobiliteit is voor ouderen van levensbelang. Je vrij verplaatsen met een vervoermiddel naar keuze is een basisrecht. Het openbaar vervoer is niet altijd en overal veilig en vlot. Daarom voert OKRA, de grootste beweging van en voor 55-plussers, actie. Onder de slogan ‘Vlot en veilig op en af - punt. Andere Lijn!’ viseren we de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. We spitsen ons toe op de toegankelijkheid van De Lijn.
15/09/2010 - Uiteraard eist ook OKRA waardige pensioenen
De kern van een goed leven als gepensioneerde is voldoende inkomen, in de eerste plaats een goed wettelijk pensioen. Uiteraard stapt OKRA dus mee op 15 september 2010, samen met ACV, ABVV, ACLVB en FERPA (de Europese federatie van gepensioneerden en ouderen). Het motto luidt: Recht op waardigheid voor de gepensioneerden.
27/08/2010 - Geüpdate pensioenbrochure is klaar
OKRA, dé partner als het op belangenbehartiging aankomt. Dé voorvechter van welvaartsvaste pensioenen. Dé informatiebron over pensioenwetgeving.
05/08/2010 - OKRA ongerust over commercialisering rusthuissector
Deze ochtend werden we wakker met een radiobericht over commercialisering van de rusthuissector. Ook OKRA is daar ongerust over.
04/08/2010 - Leeuw trekt staart in
ING wilde vanaf 11 augustus een afhaallimiet opleggen aan haar klanten 60-plussers. Dat brak hen zuur op. Nauwelijks acht uur later trok de leeuw zijn staart en de aangekondigde maatregel in. Onder andere onder druk van OKRA.
03/08/2010 - Niet meer dan 1 000 euro uit de bankautomaat?
ING-bank beperkt het bedrag dat 60-plussers cash met hun bankkaart kunnen afhalen vanaf 11 augustus tot 1 000 euro per week. ING-klanten kunnen deze limiet wel weigeren.
10/01/2010 - Vergrijzing vraagt meer inzet van de regering
Naar aanleiding van de tussenkomst van minister Daerden in de senaat, werd OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen met haar 218 000 leden, overstelpt door reacties. Het standpunt van OKRA inzake de pensioenen, is klaar en duidelijk.
02/07/2009 - OKRA pleit voor versoepeling van toegelaten arbeid voor gepensioneerden
Gepensioneerden kunnen al een hele tijd wat bijverdienen en tóch hun pensioen behouden. Onder strikte voorwaarden natuurlijk. Uit gegevens van de verschillende pensioenadministraties blijkt echter dat jaarlijks heel wat mensen hun pensioen geschorst zien omdat ze te veel bijverdiend hadden. Een disproportionele sanctie volgens OKRA, die heel wat mensen voor onmogelijke keuzes stelt.
07/05/2009 - Algemeen voorzitter Miet Smet stelt eisenbundel voor
Pas aangetreden Algemeen voorzitter Miet Smet vraagt aandacht voor het OKRA-memorandum 09. In dit bericht lichten we enkele eisen uit de bundel.
07/10/2008 - Voorbereiding van pensioenconferentie “zonder ouderen”? Ongehoord!
Reactie op de federale regeringsbeslissing in het kader van de pensioenconferentie van 2009!
22/04/2008 - Staking in woon- en zorgcentra
Op 30 april 2008 plant het verplegend personeel een staking, ook de verplegenden die in woon- en zorgcentra tewerkgesteld zijn.
19/03/2008 - Miet Smet kersvers OKRA-Algemeen voorzitter
Vandaag duidde de OKRA-Algemene Raad unaniem Miet Smet aan als nieuwe Algemeen voorzitter. Ze volgt Hugo Verhenne op, die tien jaar roerganger en inspirator was van vernieuwing in de beweging.
10/01/2008 - Pensioenen slachtoffer van slecht begrotingsbeleid paars
Slecht nieuws: paars liet de begroting 2007 in het rood eindigen. Een budgettair deficit veroorzaakt namelijk verregaande gevolgen voor de pensioenen. Enerzijds kondigde premier Verhofstadt begin deze week aan dat de marge voor de ondersteuning van de koopkracht in 2008 zeer beperkt zal zijn. Anderzijds brengt het tekort ook de verdere aanleg van financiële reserves voor de toekomstige pensioenen via het Zilverfonds in het gedrang.